Outsourcing IT

Outsourcing znamená přenést odpovědnost za dílčí činnost na externího poskytovatele služby, poskytovatele outsourcingu. Díky přenesení odpovědnosti se klient může věnovat předmětu své činnosti v plné míře a za péči o informační systém je zodpovědná externí firma.
Seznam výhod outsourcingu:
 • úspora finančních prostředků
 • možnost soustředit se plně jen na obor podnikání
 • lepší kvalita poskytovaný služeb
 • zastupitelnost osob mimo pracovní dobu a dovolené
 • nonstop dohled prostřednictvím VPN
 • odstup outsourcovaných specialistů od prostředí ve Vaší firmě

Outsourcing IT - realizace

Rozsah péče pro náš outsourcing IT se řídí individuálními potřebami klienta. Jsme schopni dodat ucelený informační systém - tedy hardware i software, který zprovozníme a zajistíme mu následnou údržbu, rozvoj a servis.
 • Náš outsourcing IT znamená plynulý vývoj informačního systému, s čímž souvisí omezení jednorázových investic.
 • K dispozici Vám budou s Vaším systémem dobře seznámení odborníci nehledě na to, jestli jsme systém navrhli a vytvořili my nebo někdo jiný.
 • Naši administrátoři mají zkušenosti z mnoha oborů a spravovaných sítí, které mohou zužitkovat právě pro Vás.
 • Externího administrátora využijete jen tak často, jak je potřeba. Odpadají tím zbytečné mzdové náklady.
 • Správu neprovádí pouze jeden člověk a tak se nemůže stát, že by Vaše firma zůstala bez podpory, když administrátor onemocní, či odjede na dovolenou.

Outsourcing IT - co Vám nabízí

V rámci našich služeb Vám nabízíme správu techniky, software či databází. Nainstalujeme a nakonfigurujeme Vám počítače, servery, síť a periferie, navíc si vezmeme na starost i jejich následnou údržbu. Postaráme se Vám o informační systém, kterému zajistíme pravidelné zálohování, aktualizace, a samozřejmostí je zabezpečení Vašich dat plus kvalitní antivirová ochrana.
 • komplexní servis pracovních stanic, serverů a ostatních periferií (profylaxe, aktualizace software, běžné opravy)
 • nákup, instalaci a evidenci výpočetní techniky
 • správu Vaší webové prezentace
 • zálohování dat
 • nonstop dohled prostřednicvím VPN
 • garanci zásahu servisního technika do stanovené doby
 • zpracování odborných posudků a dalšího rozvoje Vaší informační struktury
 • zastoupení při jednání v této problematice
 • pravidelné školení uživatelů
 • nákup a evidenci spotřebního materiálu pro tiskárny
 • instalaci a zavádění nových technologií

Cena

IT outsourcing je individuální služba stejně jako jeho cena. Ta se odvíjí podle rozsahu informačnho systému (počet pracovních stanic a serverů, počet a charakter provozovaných aplikací),dohodnuté frekvenci návštěv a reakční doby v případě výskytu problému. Kontaktujte nás, abychom Vám připravili program podpory IT přesně podle Vašich potřeb.

Vzdálená pomoc

Vzdálená pomoc